Siste nytt


15.03.2023 - prosjekt

(flere prosjekter)

-----

07.02.2023 - lesestoff
(De Døves Vel - Unge Døves tanker - Deaf History International)

(5932)

-----

03.01.2023 - gravstein/dødsannonse

(dødsannonser fra 2013 nå åpnet)

(Møre/Romsdal - Nordland - Oslo - Rogaland - Trøndelag - Vestfold/Telemark - Vestland - Viken - utlandet)

(567 publiserte DA)

-----

29.12.2022 - gravstein/dødsannonse

(alfabetisk navneliste)

-----

23.12.2022 - gravstein/dødsannonse

(alle fylker + utlandet)

(2485 steiner m/foto - 544 publiserte DA)

-----

23.12.2022 - lesestoff

(SeHer - Vindusposten - Budstikken - Kontaktposten - De Døves Vel)

(5932)

-----

05.12.2022 - konfirmasjon

-----

26.10.2022 - lesestoff

(Agder Døveblad - De Døves Vel - Kontaktposten)

(5932)

-----Kurs og seminar


Døves Slekt skal ha seminar og årsmøte 16.-18. juni i Oslo. Det blir besøk til Grini fangleir i tillegg.


Dere kan lese om seminaret her.

Viktig


Til dere som bruker Ipad, og ikke får åpnet linkene. Bruk Safari-nettleser. Og når dere trykker på noe på Døvearkiv, la det jobbe en stund. Det vil åpnes da.

Vi gjør dette også...

Arkiv for døve og hørselshemmede (AFDH) digitaliserer alt arkiv som er relatert til døves og hørselshemmedes historie o.l. Arkivmaterialet som digitaliseres er bilder, dokumenter, gamle filmer og andre relevante medier. Materialet blir ikke publisert og gjort offentlig tilgjengelig.

Det er allerede innlevert fra foreninger, idrettsklubb, forbund o.l, som AFDH har digitalisert så langt.