Religion

Her vil det være forskjellige ting som har med døvekirke og annet religion i Norge å gjøre.